Gala de Droit

SAVE THE DATE, et ass souwäit! Och dëst Joer léisst d’ANELD et sech net huelen fir eisen traditionellen Gala de Droit ze organiséieren. Fir dass dëst Event ënnert de beschten Konditiounen kann stattfannen, hu mir de Gala op den 17. September geluecht, wou mir mat eisen Memberen zesummen am Centre culturel Schéiss an dat néit Schouljoer starten. Méi Informatiounen zu den Inscriptiounen, dem Programm an den Mesuren ginn an den nächsten Wochen annoncéiert.


Nos Partenaires